نویسنده = آزادبر علیرضا سرداری داریوش کاردان محمدرضابرادران سمانه
تعداد مقالات: 1

1 بهینه سازی روش کاهش رد پای زمینه در آشکار ساز های رد پای هسته ای حالت جامد
آزادبر علیرضا سرداری داریوش کاردان محمدرضابرادران سمانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (425.43 K)