نویسنده = محمد نامی نظری مسعود احمدی اسماعیل قهرمانی جمشید خورسندی مهدی رضوانی فرد جواد عبادتی بهرام سلیمانی فرهاد یزدان ستاد
تعداد مقالات: 1

1 اندازه گیری تجربی و محاسبه کسر موثر نوترون های تاخیری (?eff) در راکتور MNSR اصفهان با استفاده از اختلال در راکتیویته
محمد نامی نظری مسعود احمدی اسماعیل قهرمانی جمشید خورسندی مهدی رضوانی فرد جواد عبادتی بهرام سلیمانی فرهاد یزدان ستاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.53 K)