نویسنده = میر رشید حسینی اقدم سید محمود رضا آقامیری سید ربیع مهدوی علیرضا کمالیاصل حمید رضا باغانی ناصر رسول پور
تعداد مقالات: 1

1 اعتبارسنجی سر شتاب دهنده ی رادیوتراپی حین عمل جراحی LIAC با استفاده از روش مونت کارلو
میر رشید حسینی اقدم سید محمود رضا آقامیری سید ربیع مهدوی علیرضا کمالیاصل حمید رضا باغانی ناصر رسول پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (726.13 K)