نویسنده = موسوی خرشتمی سیده کبری غضنفری مجرد مهدی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی پتانسیل مؤثر تک ذره و تابع توزیع فرمی-دیراک در ماده هسته ای نامتقارن براساس جرم مؤثر تعمیم یافته
موسوی خرشتمی سیده کبری غضنفری مجرد مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (980.11 K)