نویسنده = محبوبه رنجبر کهن غلامرضا اطاعتی محمد جوادصفری حسین آفریده نیما قلعهو
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی پاسخ سوسوزن های آلی به اشعه گاما با کد مونت کارلو FLUKA+PHOTRACK هیبریدی
محبوبه رنجبر کهن غلامرضا اطاعتی محمد جوادصفری حسین آفریده نیما قلعهو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.62 K)