نویسنده = زهره امیدی سید امیر حسین فقهی حمید جعفری
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه اثرات پراکندگی نوترونی و ارزیابی تاثیر تصحیح آن بر قدرت تفکیک رادیوگرافی نوترون با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلو (MCNPX)
زهره امیدی سید امیر حسین فقهی حمید جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (351.49 K)