نویسنده = حسین خلفی سید مجدالدین حسینی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه رفتار نوترونی قلب راکتور آب سنگین با سوخت توریم و اورانیوم
حسین خلفی سید مجدالدین حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (364.48 K)