نویسنده = محمد خیاط زاده ماهانی علی رضا خانچی مهدی حیدری محمدعلی آذرفر افسانه احمدی
تعداد مقالات: 1

1 روشی جدید برای اند ازهگیری غنای اورانیوم با استفاده از حداقل مربعات جزیی و پلاسمای کوپلشده القایی
محمد خیاط زاده ماهانی علی رضا خانچی مهدی حیدری محمدعلی آذرفر افسانه احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.51 K)