نویسنده = ممقانی شهلا سبحانیان صمد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثرات جفت شدگی کانال در واکنش همجوشی – هستهای
ممقانی شهلا سبحانیان صمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.46 K)