نویسنده = پرویز پروین مریم ایلچی قزاانی کامران سپانلو
تعداد مقالات: 1

1 مبدل گرمایی یخ خشک در سیستم خنکسازی اضطراری قلب (ECCS) راکتورهای قدرت
پرویز پروین مریم ایلچی قزاانی کامران سپانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.32 K)