نویسنده = محمد میرزایی سعید حمیدی مهدی شریفی فاطمه بلوری نوین کامران یوسفی حسن یوسفنیا
تعداد مقالات: 1

1 طراحی و ساخت حفاظ مناسب برای آشکارساز HPGe جهت کاهش زمینه
محمد میرزایی سعید حمیدی مهدی شریفی فاطمه بلوری نوین کامران یوسفی حسن یوسفنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (105.81 K)