نویسنده = سیمین مهدی زاده و رضا فقیهی۰ فرشاد فقیهی وا علی اکبر علیایی شهرزاد درخشان اسماعیل فضیلت معدلى مازیار مهدوی محمد رضا دیوبند حمید رضا خسروی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه پرتو گیری اندامهای حساس در CT اسکن سر و شکم لگن با روش TLD و اندازه گیری CTDI
سیمین مهدی زاده و رضا فقیهی۰ فرشاد فقیهی وا علی اکبر علیایی شهرزاد درخشان اسماعیل فضیلت معدلى مازیار مهدوی محمد رضا دیوبند حمید رضا خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.08 K)