نویسنده = طیب کاکاوند محمد مهدی ناصری کیومرث کمالی مقدم بهادر شریفی منا در خوش فرهاد فنوبی
تعداد مقالات: 1

1 طراحی و ساخت گونه ای از آشکارساز تناسبی گاز جاری چند سیمی حساس به مکان
طیب کاکاوند محمد مهدی ناصری کیومرث کمالی مقدم بهادر شریفی منا در خوش فرهاد فنوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (590.34 K)