نویسنده = بهجت عباس سیلاخوری کاوه ناصری احمد حداد محمدعلی طالبی محمد و صدر قاینی سیدمحمدرضا ؟
تعداد مقالات: 1

1 IR-IR با بهره گیری از یک جداسازی ایزوتوپ ۳۴s به روش مولکولی لیزری دو بسامدی لیزر TEA CO چند خط
بهجت عباس سیلاخوری کاوه ناصری احمد حداد محمدعلی طالبی محمد و صدر قاینی سیدمحمدرضا ؟
مشاهده مقاله | اصل مقاله (520.52 K)