نویسنده = رسولی حسین و فاتحی علیرضا و رسولی چاپار حفظ الصحه علیرضا حبیبی حسن
تعداد مقالات: 1

1 کنترل مکان عمودی پلاسمای توکامک دماوند در مسیر متغیر قابل برنامه ریزی و تهیه پایگاه داده جهت شناسایی مدل مکان
رسولی حسین و فاتحی علیرضا و رسولی چاپار حفظ الصحه علیرضا حبیبی حسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (808.81 K)