نویسنده = فلامرز ترک زاده فیروزه عبدلی منصور جعفری زاده محمدرضا کاردان
تعداد مقالات: 1

1 کاهش وابستگی جهتی دزیمترهای فردی نوترون با استفاده از دزیمترهای مضاعف
فلامرز ترک زاده فیروزه عبدلی منصور جعفری زاده محمدرضا کاردان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (509.31 K)