نویسنده = هادی زاده محمدرضا و بایگان شهریار هادی زاده محمدرضا و بایگان شهریار
تعداد مقالات: 1

1 حل معادلات انتگرالی سه گانه فدیف - یاکوبوفسکی با در نظر گرفتن برهمکنشهای دوتایی برای سیستمهای مقید سه و چهار جسمی
هادی زاده محمدرضا و بایگان شهریار هادی زاده محمدرضا و بایگان شهریار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.65 K)