نویسنده = شاکری بنین بایگان شهریار شاکری بنین بایگان شهریار
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه انرژی بستگی سیستم های سه جسمی با حل معادلات فدیف برای پتانسیل های تفکیک پذیر وابسته به اسپین
شاکری بنین بایگان شهریار شاکری بنین بایگان شهریار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (174.74 K)