نویسنده = معصومه محمدیان سیدامیرحسین فقہی حسین آفریده معصومه محمدیان سیدامیرحسین فقہی حسین آفریده
تعداد مقالات: 1

1 طراحی مفهومی باتری بتاولتائیک GaN به منظور استفاده در ضربان ساز قلب
معصومه محمدیان سیدامیرحسین فقہی حسین آفریده معصومه محمدیان سیدامیرحسین فقہی حسین آفریده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.65 K)