نویسنده = حسین تارقلی زاده غلامرضا رئیس على فریدون عباسی محمد میرزائی پژمان روشن فرزاد محمدرضا انصاف سعید صفا حسین تارقلی زاده غلامرضا رئیس على فریدون عباسی محمد میرزائی پژمان روشن فرزاد محمدرضا انصاف سعید صفا
تعداد مقالات: 1

1 اندازه گیری انرژی باریکه پروتونی شتابدهنده Cyclone30 در انرژی اسمی 24MeV با روش فعالسازی ورقه نازک مس طبیعی
حسین تارقلی زاده غلامرضا رئیس على فریدون عباسی محمد میرزائی پژمان روشن فرزاد محمدرضا انصاف سعید صفا حسین تارقلی زاده غلامرضا رئیس على فریدون عباسی محمد میرزائی پژمان روشن فرزاد محمدرضا انصاف سعید صفا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.09 K)