نویسنده = پروین کاویانی رعنا سلیمی پروین کاویانی رعنا سلیمی
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی تعیین غلظت اورانیوم موجود در پسمان های هسته ای با استفاده از روش طیف نگاری پرتو گاما توسط کد MCNP
پروین کاویانی رعنا سلیمی پروین کاویانی رعنا سلیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.63 K)