نویسنده = نسرین خداپناه علیرضا کشتکار محمد مهدی منتظر رحمتی نسرین خداپناه علیرضا کشتکار محمد مهدی منتظر رحمتی
تعداد مقالات: 1

1 جذب بیولوژیکی اورانیوم درحضوریون های کلسیم، منیزیم و کروم (VI) توسط مخمر نان تثبیت شده
نسرین خداپناه علیرضا کشتکار محمد مهدی منتظر رحمتی نسرین خداپناه علیرضا کشتکار محمد مهدی منتظر رحمتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.95 K)