نویسنده = مهدی وفابخش على باقی زاده دکتر محمد لامعی رشتی دکتر سید محسن صالح کوتاهی مهدی وفابخش على باقی زاده دکتر محمد لامعی رشتی دکتر سید محسن صالح کوتاهی
تعداد مقالات: 1

1 اندازه گیری سطح مقطع پراکندگی کشسان پروتون از روی فسفر با استفاده از نمونه حجیم InP
مهدی وفابخش على باقی زاده دکتر محمد لامعی رشتی دکتر سید محسن صالح کوتاهی مهدی وفابخش على باقی زاده دکتر محمد لامعی رشتی دکتر سید محسن صالح کوتاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.1 K)