نویسنده = محمد امین احمدی فقیه لیلا فرزین جاوید دبیری محمد امین احمدی فقیه لیلا فرزین جاوید دبیری
تعداد مقالات: 1

1 بررسی و تعیین عوامل موثر بر خوردگی غلافهای آلومینیومی مورد استفاده در استخر نگهداری سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به روشهای فعالسازی نوترونی و طیف سنجی جذب اتمی
محمد امین احمدی فقیه لیلا فرزین جاوید دبیری محمد امین احمدی فقیه لیلا فرزین جاوید دبیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (173.26 K)