نویسنده = فاطمه بلوری نوین غلام رضا رئیس علی کیومرث کمالی مقدم محمد میرزایی صدیقه مرادخانی و فرید اصغری زاده فاطمه بلوری نوین غلام رضا رئیس علی کیومرث کمالی مقدم محمد میرزایی صدیقه مرادخانی و فرید اصغری زاده
تعداد مقالات: 1

1 کالیبراسیون انرژی آشکار ساز HPGe برای نمونه های مایع با ظرف ویال حجم 8cc و چشمه های نقطه ای در فواصل مختلف جهت محاسبه دقیق اکتیویته
فاطمه بلوری نوین غلام رضا رئیس علی کیومرث کمالی مقدم محمد میرزایی صدیقه مرادخانی و فرید اصغری زاده فاطمه بلوری نوین غلام رضا رئیس علی کیومرث کمالی مقدم محمد میرزایی صدیقه مرادخانی و فرید اصغری زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (776.67 K)