نویسنده = احمد ذوالفقاری عبد الحمید مینوچهر کاود جلیلی مهدی زنگیان
تعداد مقالات: 1

1 توسعه کد 1 JALIL جهت حل معادله ترانسپورت نوترون در مختصات یک بعدی توسط معادلات شبه دیفیوژن با دقت روش ,F
احمد ذوالفقاری عبد الحمید مینوچهر کاود جلیلی مهدی زنگیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (993.34 K)