نویسنده = ع. کمالی اصل ح. پوربیگی ش. اخلاقپور م. شهریاری
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی و ارزیابی آلودگی های داخلی حوادث پرتویی به کمک فانتوم BOMAB و کد MCNP
ع. کمالی اصل ح. پوربیگی ش. اخلاقپور م. شهریاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.31 MB)