نویسنده = سیامک غفورزاده اردکانی محمد علی نقوی زاده اردکانی ولوس احمدیان حسن شعبانی
تعداد مقالات: 1

1 اثر سیستمهای پخت بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ NR/BR
سیامک غفورزاده اردکانی محمد علی نقوی زاده اردکانی ولوس احمدیان حسن شعبانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.85 K)