نویسنده = حسین اهری مصطفوی هادی فتح الهی محمد بابایی و هاشم زعفرانی
تعداد مقالات: 1

1 استفاده از تکنیک ردیابی علفکش نشاندار به کربن -14در تعیین مناسبترین زمان کاربرد علف کش توفوردی به منظور کنترل علف های هرز خرفه ، سلمه تره و تاج خروس
حسین اهری مصطفوی هادی فتح الهی محمد بابایی و هاشم زعفرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (847.86 K)