نویسنده = کورش اربابی غلامرضا رئیس علی معصومه دهقانی مقدم مصطفی غفوری ارژنگ شاهور سعید حمیدی
تعداد مقالات: 1

1 ساخت اتاقک یونش چاهک دار مرتبط با هوای آزاد و ارزیابی محاسباتی و اندازه گیری
کورش اربابی غلامرضا رئیس علی معصومه دهقانی مقدم مصطفی غفوری ارژنگ شاهور سعید حمیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.23 MB)