نویسنده = سیامک غفورزاده اردکانی ونوس احمدیان محمد علی نقوی زاده اردکانیا حسن شعبانی
تعداد مقالات: 1

1 بازیافت لاستیک بیوتیل ( تیوب ) توسط باریکه الکترونی با انرژی MeV ۱۰
سیامک غفورزاده اردکانی ونوس احمدیان محمد علی نقوی زاده اردکانیا حسن شعبانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.63 K)