نویسنده = پرهام گرامی فر محمد رضا آی مجتبی شمسایی ظفرقندی
تعداد مقالات: 1

1 اعتبارسنجی شبیه سازی و ارزیابی کارآیی اسکنر PET در سیستم PET/CT تمام بدن Discovery RX به روش مونت کارلو با استفاده از کد GATE
پرهام گرامی فر محمد رضا آی مجتبی شمسایی ظفرقندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.33 K)