نویسنده = فلامرز ترک زاده فاطمه یوسفی نژاد سمانه برادران
تعداد مقالات: 1

1 اندازه گیری فلوئنس نوترون حرارتی در قلب راکتور با استفاده از اکتیو سازی دزیمترهای و ترمولومینسانس
فلامرز ترک زاده فاطمه یوسفی نژاد سمانه برادران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (727.16 K)