نویسنده = رضا امراللهی مرتضی حبیبی امحمدمهدی عطاران
تعداد مقالات: 1

1 طراحی بهینه، ساخت و راه اندازی دستگاه پلاسمای کانونی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا امراللهی مرتضی حبیبی امحمدمهدی عطاران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (846.45 K)