نویسنده = محمد مهدی ناصری طیب کاکاوند کیومرث کمالی مقدم منا در خوش بهادر شریفی علیرضا توسلی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی عملکرد یک آشکارساز گازی استوانه ای با استفاده از کد Geant4
محمد مهدی ناصری طیب کاکاوند کیومرث کمالی مقدم منا در خوش بهادر شریفی علیرضا توسلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (903.42 K)