نویسنده = محمد میرزایی مهدی صادقی علیرضا کریمیان زهره غلامزاده
تعداد مقالات: 1

1 بررسی پارامتر های تولید رادیو ایزوتوپ کادمیوم -۱۰۹
محمد میرزایی مهدی صادقی علیرضا کریمیان زهره غلامزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.79 MB)