نویسنده = سیده نسرین حسینی مطلق شیلان صید محمدی لیلا منتظران مهاجر کاظمی فرد
تعداد مقالات: 1

1 تاثیر کاهش تریتیوم در تعیین بهره همجوشی واکنش D-T، با در نظر گرفتن احتراق گر سریع
سیده نسرین حسینی مطلق شیلان صید محمدی لیلا منتظران مهاجر کاظمی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.54 K)