نویسنده = محمدرضا اسکندری خسرو بنام
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه سیگماوی و تعیین شرط لاوسون برای واکنشهای dt, ddt,ddh
محمدرضا اسکندری خسرو بنام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)