نویسنده = مصطفی شفایی محمد رضا آی داریوش سرداری
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی مولفه های پراکندگی و نفوذ در کولیماتور HEGP دوربین گامای DST-XLi در تصویربرداری ید ۱۳۱
مصطفی شفایی محمد رضا آی داریوش سرداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)