نویسنده = عزیزاله رحیمی بیژن هاشمی ملایری محمدحسن زحمتکش رامین جابری شهاب شیبانیه
تعداد مقالات: 1

1 اندازه گیری مقادیر دز حاصل از سیم های ایریدیوم-۱۹۲ با آهنگ دز پایین در کاشت تک صفحه در سیستم پاریس با استفاده از پلیمرژلدزیمتری
عزیزاله رحیمی بیژن هاشمی ملایری محمدحسن زحمتکش رامین جابری شهاب شیبانیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.92 K)