نویسنده = لیلا اکبرزاده قلی دیرجی کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد عزیز بهکامی دکتری فیزیک هسته ای و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و علوم تحقیقات فارس
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه ی چگالی تراز هسته ای و پارامتر قطع اسپین با استفاده از فرمول بت
لیلا اکبرزاده قلی دیرجی کارشناس ارشد فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد عزیز بهکامی دکتری فیزیک هسته ای و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و علوم تحقیقات فارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.42 K)