نویسنده = سید فرهاد مسعودی سید سعید سیوف جهرمی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر نرمی پتانسیل اپتیکی نوترون در مرز سطوح بر روی بازتابندگی نوترونهای سرد
سید فرهاد مسعودی سید سعید سیوف جهرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)