نویسنده = خلیل مشکبار بخشایش ناصر وتوفی مهرداد بروشکی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه تغییرات ضریب تکثیر موثر با تغییرات چیدمان ذرات سوخت داخل گلوله ها در راکتور 10-HTR به کمک کد MCNP -4C
خلیل مشکبار بخشایش ناصر وتوفی مهرداد بروشکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.4 K)