نویسنده = ع. کمالی اصل ل. باوری م. کریمی ف. شاهمردان ق. سلمانی رضایی س. حریری ا. پتولی
تعداد مقالات: 1

1 استفاده از کولیماتور چند تیغه ای جهت تعیین دقیق ناحیه هدف در پرتودرمانی با شدت متغیر
ع. کمالی اصل ل. باوری م. کریمی ف. شاهمردان ق. سلمانی رضایی س. حریری ا. پتولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)