نویسنده = علی طاهری منصور عاشور مریم سقفیان سعید ستایشی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه شدت پرتوهای ایکس در سیستم های تصویربرداری با کد MCNP4C
علی طاهری منصور عاشور مریم سقفیان سعید ستایشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)