نویسنده = محمد رضا اسکندری لادن رضائی هادی خواجه آزاد
تعداد مقالات: 1

1 انتقال درهم تنیدگی در محاسبه گر کوانتومی تشدید مغناطیسی هسته ای حالت مایع
محمد رضا اسکندری لادن رضائی هادی خواجه آزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.91 K)