نویسنده = صادق محمدپور لیما و حمیدرضا مشفق
تعداد مقالات: 1

1 محاسبات آماری ماده نوترونی در مدل توماس فرمی در دمای متناهی و در چگالی پایین
صادق محمدپور لیما و حمیدرضا مشفق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (110 K)