نویسنده = نوید پورصالحی مجید شهریاری حسین خلفی و عبدالحمید مینوچهر
تعداد مقالات: 1

1 حل عددی معادله پخش نوترون وابسته به زمان در مختصات دو بعدی
نوید پورصالحی مجید شهریاری حسین خلفی و عبدالحمید مینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.99 K)