نویسنده = مصطفی زاهدی فر لیلا اشراقی و سمانه نجاری
تعداد مقالات: 1

1 PSpice تخمین مجدد میزان دز جذب شده در آشکارساز a ? Al2O3 :C با استفاده ازانتقال فوتونی از ترازهای عمیق
مصطفی زاهدی فر لیلا اشراقی و سمانه نجاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (112.06 K)