نویسنده = حاجی علی ابراهیم و شاه ملکی سجاد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر ناخالصی Tiو Mg در بلور LiF به روش ترمولومینسانس و تعیین مشخصه اپتیکی آن به روش سونش شیمیایی
حاجی علی ابراهیم و شاه ملکی سجاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.26 K)